دفتر مرکزی: استان گلستان - شهرستان گنبد کاووس - میدان امام علی(ع) - ابتدای بلوار شهید صیاد شیرازی.

صندوق پستی: 49715-351

تلفن: 3172

فکس: 01733386298

سامانه پیام کوتاه: 2000079192