منشور اخلاقی فروشگاه هایپر هاوش وکارمندان این مجموعه: 
  1. ما کارکنان شرکت تعاونی خدماتی و بازرگانی سبز گشت هیرکانیا، تکریم انسانها، ارج نهادن و ارزش آفرینی برای مشتریان و پایبندی به اخلاق حرفه ای را از اصول اعتقادی خود می دانیم. لذا با استعانت از خداوند سبحان تلاش می کنیم با توکل بر خدا، رعایت اخلاق اسلامی، قانون مداری و برنامه ریزی در خدمتگزاری به ولی نعمتان خود، این اصول را که ضامن دستیابی به رضایت ایشان و همانا دربردارنده رضایت الهی است اجرا نموده و ارج نهیم.
  2. با پایبندی به اصول سه گانه نظامهای مدیریت کیفیت یعنی بهبود مستمر، مشارکت کارکنان و رضایت مشتری و با بکارگیری دانش و تخصص خود و تشریک مساعی با سایر همکاران، جایگاه و منزلت مناسبی برای شرکت در مقابل ذینفعان ایجاد می نمائیم و در ارتقاء آن می کوشیم.
  3. خلاقیت و نوآوری و افزایش مستمر دانش و مهارت، مورد اهتمام جدی ماست و برآنیم تا با استفاده از فناوری اطلاعات و نظام های مجازی، ارایه دهنده خدمات نوین باشیم.
  4. انجام صحیح و سریع و شایسته امور محوله را جزء وظایف خود دانسته و در کوتاهترین زمان ممکن و با برخورد مناسب و سعه صدر و خوشرویی خواسته های مراجعان را با توجه به ضوابط و مقررات به انجام میرسانیم و از حقوق آنان صیانت می نمائیم.
  5. رعایت نظم و آراستگی، امانتداری،صداقت، وقت شناسی، تواضع، فروتنی و مسئولیت پذیری را سرلوحه تمام امور خویش قرار می دهیم و در عمل و سخن، خصلت های نیکوی انسانی و اسلامی را تشویق و حمایت می کنیم.
  6. ضمن رعایت اصل گذشت، رأفت و منش اسلامی ، عدل و انصاف، حفظ آبرو و اسرار شخصی و خانوادگی افراد و پرهیز از پرخاشگری، عصبانیت و تحقیر دیگران نمادی از یک انسان مسلمان مورد نظر پیامبر(ص) می باشیم.
  7. با اعتقاد به اینکه سرمایه اصلی هر سازمان نیروی انسانی کارآمد و توانمند آن می باشد در جهت ارتقاء سطح دانش همکاران به منظور ارائه خدمات مناسبتر می کوشیم.
  8. به روشهای موجود و تشکیلات اداری سازمان دل خوش نکرده و با استقبال از نظرات و پیشنهاد های سازنده و بسط فرهنگ انتقادپذیری و شفافیت در اطلاع رسانی دائم در فکر یافتن راه نو، روش تازه، فراهم کردن ارتباط راحت تر و کارآمدتر کردن سازمان می باشیم.
  9. به جایگاه رفیع کارکنان، بازنشستگان، پیشکسوتان، افراد مسن و باتجربه و سهامداران شرکت احترام ویژه می گذاریم و از تجارب آنان به عنوان منبع و مرجع تخصص، تجربه، اطلاعات و آگاهی ها استفاده خواهیم کرد چرا که آنان به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت محسوب می شوند.
  10. همیاران و همکاران را در اجرای این منشور اخلاقی یاری رسانیم و از آنها در پیروی از این منشور حمایت می کنیم.