از ویژگی های خاص این مجموعه که آنرا خاص وزبانزد می نماید عبارت است از:
  1. تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری بروز دنیاکه در آن بکار گرفته شده در 14 استان کشور بی نظیر میباشد.
  2. استفاده از دانش وتجربیات سخت افزاری تولید داخلی همگی نشان از رعایت منویات مقام معظم رهبری درسال تولید ملی ،حمایت ازکار وسرمایه ایرانی می باشد.
  3. ایجاد اشتغال برای بیش از 210 نفر بصورت مستقیم با گرایشهای تحصیلی در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد.
  4. ایجاد رونق اقتصادی در منطقه حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
  5. کاهش چشمگیر ترافیک شهری
  6. پر کردن اوقات فراغت برای کلیه اقشار جامعه وایجاد نشاط وشادابی وتحکیم خانواده به جهت تنوع وتعددخدمات قابل عرضه در هایپر هاوش برای اعضای خانواده در هر طبقه سنی در محیطی امن ومناسب.
  7. سهولت در امر انتخاب کالا وارائه الگوی صحیح مصرف با مشاوره توسط پرسنل کارازموده و مجرب.
این هاتنها بخش کوچکی از مزایای هایپر هاوش می باشد. این در حالیست که همزمان پروژه هتل 4ستاره هاوش در دستور کارقرار گرفته و در حال اجرا ودر اوایل سال 93به بهره برداری خواهد رسید. 
همچنین ازجمله فعالیت های دیگر این گروه اقدام به تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشی می باشد که با حضور قوی وپر رنگ خود در عرصه والیبال قهرمانی وشادمانی را به خطه والیبال خیز معروف به پایتخت والیبال (شهرستان گنبد کاووس) آورده است.