سوپر گوشت هاوش تحت نظارت و مشاوره جناب آقای ماکیانی یکی از پنج قصاب برتر دنیا در صنعت هایپر، مشاور محترم هایپر هاوش با محصولات آماده به طبخ کبابی و استفاده ازادویه های وارداتی با کیفیت بسیار بالا در خدمت شما مشتریان محترم می باشد. 
ایزوله بودن قسمت قصابی نسبت به قسمت فروش ،بکارگیری نیروهای بومی و آموزشهای خاص دوره ای به آنان ، استفاده از دستگاهها و یخچال های مدرن و بروز و استفاده از گوشت های تازه و با کیفیت ( کشتار روز) با قیمت مناسب از ویژگی های خاص سوپر گوشت هاوش می باشد.