تحویل خودرو پراید به برندگان جشنواره وحدت

سرکار خانم سمیه خورشیدی و سرکار خانم نورا بغدادی برندگان خوش شانس قرعه کشی قبلی مجموعه هاوش خودرو خود را در حضور مردم تحویل گرفتند.