جشنواره بزرگ هايپر هاوش به مناسبت دهه فجر

Festival_DaheyeFaj95

برای مشتریان اعتباری هر 200 هزار تومان خرید مساوی با 90هزار تومان و برای سایر مشتریان، هر 200 هزار تومان مساوی 40 هزار تومان بن هدیه از هایپر هاوش در نظر گرفته شده است.
‎از امروز١۴بهمن تا ٢٢بهمن 1395.