جشنواره بزرگ هايپر هاوش به مناسبت عید نوروز 96

Festival_Norouz96

برای مشتریان اعتباری هر 200 هزار تومان خرید مساوی با 60 هزار تومان و برای سایر مشتریان، هر 200 هزار تومان مساوی 30 هزار تومان بن هدیه از هایپر هاوش در نظر گرفته شده است .
از ٢٢ اسفند تا ٣٠  اسفند ١٣٩۵...
دوستان خود را از جشنواره های هایپرهاوش مطلع کنید.