ساعت کار سفره خانه سنتی هاوش در ایام ماه رمضان

Ramadan96_SofrehKhaneh

ساعت کار سفره خانه سنتی هاوش در ایام ماه مبارک رمضان؛ اذان مغرب الی 2:30 دقیقه بامداد میزبان شما در سفره افطار هستیم.